Списак друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

Детаљније податке добићете помоћу линк-а у називу друштва.

1.   GENERALI
Адреса:11000 Београд, Владимира Поповића 8
Тел:381 11 22-20-505
Директор:Марина Вукосављевић, Дарко Радовановић, Patrik Hudec
2.   RAIFFEISEN FUTURE
Адреса:11000 Београд, Ђорђа Станојевића 16
Тел:381 11 22-07-180
Директор:Снежана Ристановић
3.   DDOR-GARANT
Адреса:11000 Београд, Маршала Бирјузова 3-5
Тел:381 11 30-36-142
Директор:Анђелка Марковић Милин, Александар Шиљеговић
4.   DUNAV
Адреса:11000 Београд, Трг Републике 5
Тел:381 11 30-36-410
Директор:Зоран Миливојевић