latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

О прању новца и финансирању тероризма

Прање новца и финансирање тероризма представљају глобалне проблеме, који имају негативне повратне ефекте на економском, политичком, безбедносном и социјалном плану земље. Последице прања новца и финансирања тероризма су: подривање стабилности, транспарентности и ефикасности финансијског система земље, економски поремећаји, угрожавање програма реформи, смањење инвестиција и губљење угледа државе.

Прање новца је процес прикривања незаконитог порекла новца или имовине стечених криминалом. Када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дела, извршилац тражи начин да новац користи тако да не привлачи пажњу надлежних органа, па стога врши низ трансакција које служе да новац прикажу као законито стечен. Прање новца има три основне фазе:

  • Прву фазу чини „улагање”, тј. прекидање директне везе између новца и незаконите активности којом је он стечен. У њој се незаконито стечени новац уводи у финансијски систем;
  • Другу фазу чини „прикривање”, када се новац, након што је ушао у легални финансијски систем, пребацује с рачуна на који је положен на друге рачуне. Главни циљ тих трансакција је прикривање везе између новца и криминалне активности од које потиче;
  • Трећа фаза је фаза „интеграције”, у којој се „прљав” новац јавља као новац који потиче од дозвољене делатности.

Финансирање тероризма је специфичан облик финансијског криминала. У суштини, финансирање тероризма укључује тражење, сакупљање или обезбеђивање средстава с намером да се искористе за финансирање терористичког акта или организације.

Сазнајте више...
Борба против прања новца и финансирања тероризма у свету
Борба против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији
Улога Народне банке Србије у спречавању прања новца и финансирању тероризма
Анализа одговора на упитнике из области спревачавања прања новца
Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма